Mentorschap

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.


Curatele, bewind en mentorschap combineren
Bewind en mentorschap kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst een bewind en later een mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter.

Voorafgaand aan het mentorschap maakt de mentor in samenspraak met de verzoeker een plan van aanpak voor de rechtbank.

De mentor legt daarnaast jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank.


Caballus heeft een kleine poule van mentoren (zowel vrouwen als mannen), wij vinden het belangrijk dat cliënt en mentor matchen.  Alvorens wij  samen met de cliënt een verzoek tot mentorschap indienen vind eerst een kennismakingsgesprek plaats. De cliënt kan ook zijn/haar voorkeur uitspreken voor een man of een vrouw.

De mentoren die werkzaam zijn voor Caballus, zijn thuis in de wereld van de zorg en hebben veelal jarenlange ervaring op het gebied van coaching.

 

  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com