De procedure

Contact » Budgetbeheer » De procedure

 

de werkwijze van Caballus - bewindvoering

U kunt telefonisch of via het contactformulier met ons in contact komen.

Indien gewenst komen wij bij u thuis om kennis te maken en vrijblijvend krijgt u uitleg over onze werkwijze. Wanneer u besluit met ons verder te willen, dan zal er een intakegesprek plaats vinden, zodat wij een goed beeld krijgen van uw situatie. Ook maken wij tijdens dit gesprek afspraken, zodat een goede samenwerking kan plaatsvinden. 

Samen met u zullen wij het verzoek tot bewindvoering en/of mentorschap invullen. Enkele weken nadat de rechtbank het verzoek heeft ontvangen, wordt u door de kantonrechter uitgenodigd. Soms wordt de bewindvoerder of mentor ook opgeroepen, dit is niet altijd het geval. Na de uitspraak krijgt u de beschikking thuis gestuurd. Vanaf dat moment neemt de bewindvoerder uw financiële administratie over en zal de mentor contact met u opnemen voor een afspraak.

Wat betekent dat voor u in geval van bewindvoering?

Wij openen 3 bankrekeningen: een beheerrekening, een leefgeldrekening en, indien mogelijk, een spaarrekening. Van de leefgeldrekening krijgt u een bankpas. U ontvangt maandelijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven of, indien u dit wenst, een inlogcode, zodat u alle bankmutaties zelf kunt inzien.

De bewindvoerder zorgt voor alle post die betrekking heeft op betalingen en ontvangsten. De nodige organisaties worden aangeschreven en verzocht om Caballus - bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. Vervolgens stellen wij een voor u op maat gemaakt budgetplan op en kijken naar de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Tot de taak van de bewindvoerder hoort ook de aangifte Inkomstenbelasting box 1 en box 3.

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan u en de kantonrechter.

In geval van problematische schulden begeleiden wij u naar de gemeentelijke Schuldhulpverlening en, indien dit mogelijk is, naar de WSNP (schuldsanering).

  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com