Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

 

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij heeft dan toestemming van de curator nodig voor alle rechtshandelingen, bijvoorbeeld:

  • iets kopen of huren;
  • een testament laten maken;
  • een samenlevingscontract aangaan;
  • persoonlijke verzorging.
  • De curator moet de persoon zo veel mogelijk betrekken bij de beslissingen. Als de persoon dat niet kan, is hij 'wilsonbekwaam'. In dat geval beslist de curator. Als het gaat om een medisch onderzoek of behandeling, beslist de behandelend arts.

 

Verschil met mentorschap en bewind
Naast curatele bestaat bewindvoering en mentorschap. Alle drie de maatregelen zijn vooral bedoeld om de personen te beschermen tegen misbruik. Er zijn wel verschillen:

  • Bewind gaat alleen over financiële belangen.
  • Mentorschap gaat alleen over persoonlijke belangen.
  • Curatele is de meest vergaande maatregel, omdat zowel financiële als persoonlijke belangen door een curator behartigd worden. De curator vertegenwoordigt de betrokkene, en beschermt hem en zijn geld.

 

  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com