Budgetbeheer

Contact » Budgetbeheer

Niet in alle situaties is bewindvoering noodzakelijk, budgetbeheer kan dan een oplossing zijn.

Soms heeft u tijdelijke ondersteuning nodig en hulp bij het op orde brengen van uw financiële administratie, bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag, faillissement of gewoon wanneer door onvoorziene omstandigheden de deurwaarders ineens bij u op de stoep staan.

Bij langdurig budgetbeheer (of voorliggend budgetbeheer aan bewindvoering) is het uitgangspunt dat wij de betaling van uw vaste lasten zullen verzorgen. De enige voorwaarde voor een goed functioneren van budgetbeheer is regelmatige ontvangst van de inkomsten binnen de gestelde maandelijkse termijn. 

Na aanmelding voor langdurig budgetbeheer zullen wij met u een intake-gesprek plannen. Gedurende dit intakegesprek inventariseren wij of u gebruikt maakt van alle voorliggende voorzieningen die uw inkomen kunnen verhogen. Daarnaast zullen wij uw financiële situatie met u doornemen om te komen tot een budgetplan. In dit budgetplan worden alle vaste lasten opgenomen die betaald moeten worden, zoals huur, ziektekostenverzekering, energie, water, etc.. Wij zullen het budgetplan stap voor stap met u doornemen. Daarnaast denken wij niet alleen aan de huidige uitgaven maar ook aan de toekomstige en zullen u hierin adviseren.

Tijdens een intakegesprek bespreken we de mogelijkheden van het beheer en vindt er een inventarisatie plaats van inkomsten, betalingen en reserveringen. Ook kijken we naar de mogelijke obstakels voor een correcte uitvoering.


Budgetbeheer in afwachting van bewindvoering: 
Een aanvraag bewindvoering kan vaak enige tijd in beslag nemen. Vooruitlopend op de onderbewindstelling kunnen wij, op uw verzoek, u dus toch al van dienst zijn door middel van budgetbeheer.

  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com