Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind
Soms kunnen mensen hun financiën niet zelf regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of dementerenden, maar soms ook psychiatrische patiënten. In dat geval kan beschermingsbewind worden aangevraagd om deze mensen tegen zichzelf, maar ook tegen anderen te beschermen.
Ook kan het zijn dat mensen buiten hun schuld om, zo ver in de financiële problemen komen en dat zij zelf geen mogelijkheden meer zien om hier uit te komen.
Beschermingsbewind kan in zo’n geval soms de oplossing zijn.

Verantwoording
De bewindvoerder moet ieder jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank. In die verantwoording moet de bewindvoerder aangeven:

  • ontvangen inkomsten
  • vaste lasten
  • af te betalen schulden
  • afbetaalde schulden
  • begin- en eindsaldo bankrekeningen van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd
  • Link toevoegen aan:
  • facebook.com